Budžetski izdaci - detaljni prikaz potrošnje

Na šta trošimo državni budžet? (u milijardama)

Pogledajte kako su se tokom godina kretale osnovne kategorije izdataka - od socijalnih davanja do kapitalnog budžeta. Detaljnije informacije o stavkama od kojih se ove glavne kategorije sastoje saznajte ovdje.

Pretražite bazu budžetske potrošnje - izaberite budžetsku godinu i saznajte kako je u toj godini potrošen državni budžet. Podaci su dostupni od 2013. godine do danas.

Klikom na naziv budžetske stavke možete otvoriti grafički prikaz potrošnje u prethodnom periodu. Indikatori trenda pored svake brojke pokazuju procentualnu razliku, rast ili smanjenje stavke u odnosu na prethodnu godinu.

Izaberite godinu:

3.478.365.780
Detalji budžeta
2,00 € 100%
2,00 € 0%
17.901,00 € 2%
20.755,00 € 58%
30.297,60 € 10%
101.500,00 € 32%
208.000,00 € 108%
356.831,09 € 36%
383.144,90 € 28%
555.803,00 € 3%
598.624,17 € 7%
702.000,00 € 13%
711.669,61 € 1%
1.138.812,00 € 2%
1.165.099,27 € 101%
1.182.593,81 € 44%
2.001.502,05 € 13%
2.260.843,10 € 44%
2.348.419,93 € 7%
3.000.000,00 € 0%
3.710.671,51 € 8%
4.021.952,21 € 10%
4.195.745,18 € 28%
4.500.009,00 € 1%
5.500.000,00 € 2%
5.663.430,47 € 4%
5.915.726,83 € 9%
8.022.822,19 € 9%
9.346.445,30 € 121%
9.409.365,60 € 2%
10.000.000,00 € 5%
10.583.922,00 € 6%
11.251.398,78 € 17%
12.383.847,09 € 2%
12.655.165,31 € 4%
13.234.102,82 € 16%
13.253.384,83 € 8%
13.286.580,81 € 11%
13.560.000,00 € 0%
13.687.626,71 € 12%
15.465.316,08 € 2%
16.975.034,96 € 22%
17.157.872,14 € 65%
17.203.501,00 € 500%+
19.781.884,98 € 1%
20.000.000,00 € 18%
20.034.017,82 € 74%
20.124.349,00 € 111%
24.000.000,00 € 13%
25.024.180,05 € 12%
25.106.300,00 € 12%
29.192.387,25 € 30%
32.291.000,00 € 48%
35.000.000,00 € 6%
35.695.583,21 € 4%
37.327.850,00 € 291%
39.116.450,62 € 12%
47.644.535,19 € 20%
47.946.813,00 € 10%
48.874.951,93 € 22%
51.253.213,05 € 10%
52.234.277,46 € 8%
52.988.751,43 € 20%
53.000.000,00 € 3%
60.880.000,00 € 20%
60.880.000,00 € 20%
67.146.268,96 € 8%
72.000.000,00 € 58%
74.297.615,03 € 5%
83.057.249,50 € 23%
94.807.124,57 € 6%
98.867.627,97 € 30%
118.360.001,00 € 20%
138.394.018,82 € 26%
154.788.181,74 € 29%
203.830.372,96 € 11%
212.063.000,00 € 2%
281.329.789,18 € 13%
453.306.451,72 € 31%
493.473.565,98 € 4%
518.719.396,30 € 53%
544.175.494,25 € 49%
1.011.019.497,22 € 20%
1.161.391.902,08 € 8%
3.478.365.779,85 € 17%
3.478.365.779,85 € 17%