Budžetski primici - kako država prikuplja novac?

Odakle državi novac? (u milijardama)

Budžet se puni porezima, naknadama, doprinosima, pozajmicama - i evo kako su se njihovi iznosi i procenti mijenjali tokom godina. Ovih pet glavnih kategorija se dalje dijeli na četrdesetak stavki koje sve možete vidjeti ovdje.

Pretražite bazu budžetskih primitaka — izaberite godinu i saznajte kako je u toj godini država prikupljala novac. Podaci su dostupni od 2013. godine do danas.

Klikom na naziv budžetske stavke možete otvoriti grafički prikaz primitaka u prethodnom periodu. Indikatori trenda pored svake brojke pokazuju procentualnu razliku, rast ili smanjenje stavke u odnosu na prethodnu godinu.

Izaberite godinu:

3.478.365.780
Detalji budžeta
3.478.365.779,83 € 17%
2.675.953.768,35 € 14%
1.883.468.951,56 € 19%
80.771.569,45 € 30%
164.651.056,08 € 22%
1.199.632.448,29 € 17%
365.800.000,00 € 23%
14.318.688,29 € 17%
605.399.047,95 € 18%
3.000.000,00 € 100%
18.619.082,02 € 24%
15.851.544,50 € 9%
9.944.947,31 € 13%
969.231,79 € 5%
2.566.956,12 € 3%
2.370.409,28 € 5%
62.823.080,68 € 37%
3.498.591,18 € 1%
19.000.000,00 € 27%
108.411.143,66 € 46%
54.452.324,63 € 48%
36.439.054,86 € 54%
6.000.000,00 € 0%
41.300.000,00 € 40%
645.364.107,48 € 29%
100.000.000,00 € 133%