Sa koliko novca raspolažu institucije

Koliko novca imaju institucije?

Pogledajte sa koliko novca raspolažu ministarstva, ko ima najviše, a ko najmanje. U našoj bazi možete pretražiti budžete i svih ostalih institucija u prethodnih deset godina:

Izaberite godinu koja vas zanima i saznajte visinu budžeta institucija koje su korisnici državnog budžeta. Usljed čestih reorganizacija uprave, stvaranja, ukidanja ili združivanja organa, za neke od potrošača je teško uspostaviti kontinuitet potrošnje.

Strelice trenda pokazuju odnos budžeta u izabranoj godini u odnosu na prethodnu.

Klikom na instituciju saznajte kakav je njen trend potrošnje u prethodnom periodu.

Izaberite godinu:

Nema rezultata pretrage.